"ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอา" (หหลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอา"

" .. "ทางออกจากโลก ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพานก็ดี เราตถาคตเป็นผู้แนะนำ สั่งสอนให้เท่านั้นแหละ ตนนั่นแหละ พวกอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลาย ต้องทำเอาเอง" แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลาย ก็ทำเอาเองทั้งนั้น

"ตนแหละทำให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แม่นตน" ตั้งอกตั้งใจทำใส่ตน "ตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตน ไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัว" ทางปฏิบัติน่ะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้ว แล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอา .. "

"ควบคุมใจ"
หหลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,432จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย