ภาวนาทุกอิริยาบถเป็นทางพ้นภัยในวัฏสงสาร : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    18 ก.ค. 2558

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

...

พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลาย ข้ามทุกข์ข้ามพ้นไปแล้ว
ท่านทำปฏิบัติทั้งภาวนาละกิเลส ท่านไม่ยึดหน้าถือตา ไม่ยึดตัวถือตน
ไม่ยึดเรายึดของของเรา ท่านมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว
จึงได้บรรลุคุณธรรมอันพิเศษ ละกิเลสให้สิ้นไปในสมัยครั้งพุทธกาล

แม้สมัยนี้ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรค นี่ใจเราไม่มีอุปสรรค
สิ่งต่างๆจะมาเป็นอุปสรรคไม่ได้ จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนา
จิตใจอย่าได้ง่วงเหงาหาวนอน มีความแช่มชื่นในธรรมะปฏิบัติ
เมื่อใจของเราไม่ง่วงเหงาหาวนอน มีธรรมปีติ ปีติยินดีในธรรมะปฏิบัติ
ย่อมมีความแกล้วกล้าสามารถอาจหาญในตัวในใจของเราได้ทุกเวลา

ยืนก็ภาวนาได้ เดินก็ภาวนาได้ นั่งก็ภาวนาได้ นอนยังไม่หลับก็ภาวนาได้
ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออก ภาวนาได้อยู่เสมอ
นี่แหละเป็นทางหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสาร
เมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย พากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติบูชาภาวนาก้าวไป ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพระพุทธศาสนา


• 99(14/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ให้เช่าโชว์รูมรถยนต์ (เดิมเป็นโชว์รูม SUBARU VIBHAVADI) ขนาด 243 ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 อาคาร ติดถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

• Transform ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย