"ศีลทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    17 มิ.ย. 2561

 "ศีลทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา"

" .. "ทุกคนต้องมีศีล จึงจะเป็นคนดีได้" คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิด ๆ "เหมือนเรือไม่มีหางเสือ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีศีล" ไม่ว่าจะเล่าเรียนอะไร จะมีอาชีพอะไร "ศีลเป็นของคนทุกคน ศีลทำคนให้เป็นคน ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา"

"คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์ ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำ" กิเลสคือ โลภ โกรธ หลง มันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลา "คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมัน หลงเชื่อมัน ทำตามมัน มันก็พาไปพบทุกข์" คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุข .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

    DT014902

วิริยะ12

17 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย