"ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย"

" .. บัดนี้ เราทุกคนรู้แล้วว่า "กิเลสมันดองอยู่ในจิตใจของเรามานาน" จนนับภพนับชาติไม่ได้ ที่เรามาเกิดมาตายในโลกนี้ก็เพราะจิต "เพราะจิตนี้หลงอยู่ในกามารมณ์" สำคัญผิดคิดว่า "กามให้ความสุข"

ที่ไหนได้ "กามนี้มันให้ความทุกข์ ตั้งแต่เกิดจนเราตาย" ตายแล้วยังตามจิตหลงไปจนนับภพนับชาติไม่ได้ในอนาคต ดูแต่ในปัจจุบันนี้ชาตินี้ "คนใดบริโภคกามทางกายอยู่ ทางวาจา ทางจิตอยู่ ย่อมมีแต่เรื่องร้อนจิตร้อนใจทั้งภายนอกภายใน"

ด้วยเหตุนี้แหละ เมื่อเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนากัณฑ์นี้แล้ว "ให้พากันละกามตัวมารร้ายนี้ออกให้หมดสิ้น" อย่าเสียดายตามอยากอยู่เลย .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับบที่ ๔" ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,380


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย