"สติเป็นเรื่องสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติเป็นเรื่องสำคัญ"

" .. "การปฏิบัติสติเป็นเรื่องสำคัญ" คนที่ไม่มีสติกิริยาใด ๆ ที่แสดงออกไม่น่าดู นักปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสอดรู้จิตภายในตนไม่มีสติด้วยแล้ว ไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมา "ถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมงก็สักแต่กิริยาที่แสดงออกทางกายเท่านั้น" ใจหาได้สัมปยุตกับสติไม่

"สตินั้นแลเป็นเครื่องควบคุมจิตให้อยู่ได้" ปัญญาเป็นธรรมชาติที่คอยไตร่ตรองดูเหตุผลดีชั่วถูกหรือผิดประการใด "สติคอยรับรู้อยู่กับใจของตนเสมอ" นี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเจริญขึ้นภายในโดยสม่ำเสมอ ไม่เป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2787&CatID=3
   

5,426


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย