"อย่าส่งใจออกไปทางอื่น" (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    2 ส.ค. 2564

.
 "อย่าส่งใจออกไปทางอื่น"

".. ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจใหดี สำรวมใจของตนให้แน่วแน่ "อย่าส่งใจไปทางอื่น เพราะการส่งใจไปนอก มันทำให้ใจฟุ้งซ่าน สงบลงไม่ได้ ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน" คือว่าทวนความคิดความนึกนั่นเข้ามาภายใน ไม่ส่งจิตคิดออกไป อันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการภาวนา

"ถ้าว่าใครทวนกระแสเข้ามาภายในนี้ไม่ได้แล้ว ก็ภาวนาไม่เป็น จิตสงบลงไม่ได้" เพราะฉะนั้นต้องน้อมสติระลึกเข้าไปตามลมหายใจเข้าออก จิตนี้จึงจะหยุดคิดลงได้ ไม่เช่นนั้นหยุดไม่ได้

เพราะว่า "จิตนี้มันต้องอาศัยสติเป็นเครื่องประคับประคอง มันจึงหยุดนิ่งอยู่ได้" ถ้าไม่มีสติกำกับแล้วมีแต่มันคิดเรื่อยเปื่อยไปในเรื่องต่าง ๆ ภายนอก "ดังนั้นพึงพากันเข้าใจที่ท่านสอนให้ฝึกภาวนาสมาธิ" ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาเนี่ย .."

"ธรรมโอวาท ๑"
หลวงปูเหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

2 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5192 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย