"อย่าหลงมัวเมาประมาท" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    15 ก.พ. 2565

.
 "อย่าหลงมัวเมาประมาท"

" .. เกิดมาชาติหนึ่ง คนไม่หลง ไม่เมา มันเป็นอย่างนั้น "เกิดมาชาติหนึ่งก็สะสมบุญบารมี" ให้เต็มความสามารถแล้วตายไป บุญกุศลก็นำให้ไปเกิดในที่สุขสบายต่อไป

"คนมัวเมาประมาทแล้ว" อย่างว่านั้นแหละ ทนทุกข์ "ยิ่งไม่ทำความดี ยิ่งไม่ทำบุญทำทาน" อาจจะว่าตนทนทุกข์ทนยากจนอยู่อย่างนั้น เลยไม่ได้ทำบุญทำทานเลย "ชีวิตในชาตินี้ก็เป็นโมฆะ" หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ตายไปเสียเปล่า ๆ "นี่แหละชีวิตของบุคคลผู้มัวเมาประมาท มีแต่ตกต่ำเรื่อยไป" ดังแสดงมา .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

15 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย