"เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก"

" .. บุคคลที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกติดกันในชาติต่อไป "เป็นผู้ถึงไตรสรณคมน์เท่านั้นก็พอแล้ว" เพราะโหรเอกพระบรมศาสดาองค์ท่านทายว่า "บุคคลผู้ถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะแล้วมีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็เทวดา" มันเป็นของไม่ยากของผู้ศรัทธา

แต่ก็ตรงกันข้ามเป็นของยากผู้ที่ไม่ศรัทธา "ความดีคนดีทำได้ง่าย" ความชั่วคนดีทำได้ยาก "ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย" ความดีคนชั่วทำได้ยาก สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาแต่ดึกดำบรรพ์ .."

"ตอบปัญหาธรรมและการปฏิบัติธรรม"
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 

5,442จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย