"แก้ยากที่สุด คือแก้กิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "แก้ยากที่สุด คือแก้กิเลส"

" .. เรื่องแก้กิเลสนี่ไม่มีอะไรแก้ยากยิ่งกว่าการแก้กิเลส "แก้ยากที่สุดเลย" เพราะกิเลสนี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุให้อยู่ในวัฏวนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ ไม่ว่าภพใดชาติใดกิเลสพาไปเกิดทั้งนั้น

"กิเลสกับกรรมมันก็ไปด้วยกัน กิเลสเป็นเหตุให้สร้างกรรมดีชั่ว" สร้างกรรมแล้วก็เป็นผลของกรรมสุขทุกข์ขึ้นมา นี่ละวัฏวน กิเลสพาให้สร้าง "กิเลสพาสร้างบาปสร้างกรรม" พอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรสร้าง วิวัฏฏจักรไม่หมุน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4610&CatID=0

5,426


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย