"เรื่องภาวนามันสำคัญ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    21 ส.ค. 2565

.
 "เรื่องภาวนามันสำคัญ"

" .. "เรื่องภาวนามันสำคัญ" อบรมบ่มอินทรีย์ อบรมกายนี่แหละ อบรมใจของตนนี้แหละ มันยากอยู่ "ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อน" ใจเยือกเย็น ใจสบาย ไม่มีความหวั่นไหว

"อวิชชาคือใจ" ใจดวงเดียวนั่นเรียกว่าอวิชชา คือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวง ไม่รู้ในกองสังขาร แล้วหลงยึด ชอบเข้าก็หลงยึด ไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตน มันไม่รู้จึงหวั่นไหว พวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดี

พระพุทธเจ้าว่า "ธรรมทั้งหลายมีมีใจเป็นหัวหน้า" มีใจถึงพร้อม มีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุด "ถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกไม่อบรม อันนี้มันก็ทำพิษ" เผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน มันเป็นเพราะใจนี่แหละ

ใจไม่ดี ใจไม่รู้เท่า ใจโง่ "มะนะสา เจ ปะทุฏเฐนะ" ใจอันมีโทษประทุษร้าย ร้ายมันอยู่แล้ว "เพราะราคะ โทสะ โมหะ ประทุษร้ายอยู่ ไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบาย" มีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญ .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์ โดย นพ. อวย – มรว. ส่งศรี เกตุสิงห์ พ.ศ. ๒๕๒๘    DT014902

วิริยะ12

21 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย