"ปฏิบัติให้มาก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    22 มี.ค. 2564

.
 "ปฏิบัติให้มาก"

" .. "การปฏิบัติเป็นของสำคัญมาก" ถึงแม้จะไม่ได้เรียน หากว่าปฏิบัติเป็นเสียแล้ว "เข้าถึงธรรมะธรรมโมแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง"

เมื่อครั้งพุทธกาล ท่านไม่ใคร่ได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าไรนัก "เล่าเรียนบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงบทกรรมฐานเท่านั้นเอง" ท่านก็ยังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมาย

"คนทุกวันนี้เรียนมากเหลือเกิน" คุยฟุ้งกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมือง ความเป็นจริงแล้วไม่รู้จักตัวเอง "เราถือพุทธศาสนาเราต้องปฏิบัติมันจึงจะถูก" เราทำเราปฏิบัติมากกว่าฟัง

การปฏิบัติในที่นี้หมายความถึง "ให้เข้าถึงจิตถึงใจ" ถ้าไม่ถึงใจแล้วไม่ได้เรื่อง "คือปฏิบัติธรรมต้องใจถึงก่อนทั้งนั้น" ใจเป็นคนรู้คนเห็นก่อน "ใจเป็นคนถึงธรรมก่อน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

22 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย