"ความโลภไม่เคยพอ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    1 ก.ย. 2564

.
 "ความโลภไม่เคยพอ"

" .. ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดี จึงจะได้ปัญญา "ความโลภในจิตของ คนเราไม่มีที่พอที่เต็มได้เลย ต่อให้ดอยสุเทพหมดทั้งลูกกลายเป็นทองคำ จิตของคนเราก็จะยังไม่พอ" ทางที่ดีให้ตั้งจิตอยู่ในสมาธิภาวนา ตั้งจิตดวงนี้ให้เต็มในขั้นสมถกรรมฐาน พร้อมด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ให้แจ่มแจ้งในดวงใจทุก ๆ คน เท่านี้ก็พอ

"เพราะว่าเมื่อเราเกิดมา ก็ไม่ได้นำอะไร ติดตัวมา ครั้นเมื่อเราทุกคนตายไป แม้สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้" ด้วยเหตุนี้ จงพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้เต็มที่ จนกิเลสโลภะ อันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตนี้ให้หมดเสียวันนี้ ๆ ถ้ากิเลสความโลภนี้ยังไม่หมดจากจิต ก็ไม่ให้หยุดยั้ง "ภาวนาไปจนถึงวันตายโน้น" .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 


• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ที่รักของคนดี (ธรรมจักรแท้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัจธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

• การ์ตูนธรรมะ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• กรรมของเศรษฐีตระหนี่ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย