"ความโลภไม่เคยพอ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ความโลภไม่เคยพอ"

" .. ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดี จึงจะได้ปัญญา "ความโลภในจิตของ คนเราไม่มีที่พอที่เต็มได้เลย ต่อให้ดอยสุเทพหมดทั้งลูกกลายเป็นทองคำ จิตของคนเราก็จะยังไม่พอ" ทางที่ดีให้ตั้งจิตอยู่ในสมาธิภาวนา ตั้งจิตดวงนี้ให้เต็มในขั้นสมถกรรมฐาน พร้อมด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ให้แจ่มแจ้งในดวงใจทุก ๆ คน เท่านี้ก็พอ

"เพราะว่าเมื่อเราเกิดมา ก็ไม่ได้นำอะไร ติดตัวมา ครั้นเมื่อเราทุกคนตายไป แม้สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้" ด้วยเหตุนี้ จงพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้เต็มที่ จนกิเลสโลภะ อันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตนี้ให้หมดเสียวันนี้ ๆ ถ้ากิเลสความโลภนี้ยังไม่หมดจากจิต ก็ไม่ให้หยุดยั้ง "ภาวนาไปจนถึงวันตายโน้น" .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

5,470

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย