"ลักษณะของผู้ปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    26 ธ.ค. 2562

"ลักษณะของผู้ปฏิบัติ"

" .. การฝึกจิตหรือการภาวนานี้ "ถ้าจิตสงบแล้ว เราจะออกจากเพื่อน ไม่อยากคลุกคลี เพื่อนมาหาก็รำคาญ" คนที่จิตยังไม่สงบจะชอบอยู่กันหลายคน พูดมากวุ่นวาย บางองค์จิตไม่อยู่ นึกถึงองค์นั้นก็ไปหา นึกถึงเรื่องนั้นก็ชวนคุย เป็นไปตามคำสั่งตามอาการของกิเลสตัณหา .. "ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงอยู่กันร้อยสองร้อยก็ไม่มีเสียงคุย" .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท   DT014902

วิริยะ12

26 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย