"สมบัติใดในโลก มีใจเป็นเยี่ยม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    6 มิ.ย. 2564

.
 "สมบัติใดในโลก มีใจเป็นเยี่ยม"

" .. นี่ละจิต "ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิต"" จะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไป ถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไป "ธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคน"

ศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้เรื่องว่า "ของดีเยี่ยมคืออะไร คือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษา" ดวงใจที่ได้รับการซักฟอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้ "เป็นใจที่ประเสริฐ สมบัติใดในโลก จะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจ" นี้

ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่น "เราต้องพยายามรักษาสมบัติ คือใจและชีวิตร่างกายของเรานี้ไว้ เป็นหลักประธานหรือหลักประกันไว้ก่อน" ถ้าอันนี้ดีแล้วสิ่งอื่น ๆ ก็เป็นผลพลอยได้ไปตาม ๆ กัน

"ยิ่งได้รับการอบรมให้ถูกต้องตามหลัก" จนถึงความบริสุทธิ์วิมุตติในปัจจุบันจิตด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัว "ไม่มีคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจ จึงไม่มีการกล้าการกลัวอะไรทั้งนั้น" มีแต่ความจริงล้วน ๆ ที่อยู่ภายในใจ นั่นละท่านว่าเสมอตัว .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

6 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย