"คุณของปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวร)

"คุณของปัญญา"

" .. "คุณที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของปัญญา คือความเข้าใจในโลกธรรม" ความเข้าใจในชีวิตว่า "เมื่อเกิดอยู่ในโลก ก็ต้องพบโลกธรรมทั้ง ๘" และโลกธรรมนั้นก็เช่นเดียวกับ "สิ่งทั้งปวงธรรมทั้งปวง ย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา"

"สรรเสริญและนินทา" ก็เป็นโลกธรรมย่อมต้องพบด้วยกันทุกคน "พระพุทธเจ้ายังทรงพบ และย่อมเกิดขึ้นและดับไป" เป็นธรรมดาเช่นกัน "บัณฑิตคิอผู้มีปัญญา เมื่อประสบนินทาและสรรเสริญจึงมีจิดตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3054 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย