"สติขาด ความเพียรขาด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติขาด ความเพียรขาด"

" .. "การทำความเพียร อย่ากำหนดเวลา ให้กำหนดสติ" ถ้าสติเผลอเมื่อใด ก็รู้ว่าความเพียรของเราขาดไปแล้วเมื่อนั้น "เมื่อสติตั้งลงที่ตรงไหน ย่อมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้น" ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่เป็นธรรมทั้งคืนทั้งวัน .."

"ปัญญาอบรมสมาธิ"
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย