"จิตเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    1 ก.พ. 2564

 .
"จิตเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก"

" .. จิตนี้ถึงแม้จะไม่มีตัวตนและถูกต้องไม่ได้ "แต่จิตก็มีอิทธิพลเหนือกายและสิ่งทั้งหลายในโลก" สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ให้อยู่ใต้อิทธิพลของตนได้

แต่จิตนี้ก็มิใช่โหดร้ายสามานย์จนไม่รู้จักดีรู้จักชั่วเสียเลย "เมื่อผู้มีความปรารถนาดี มาฝึกหัดอบรมจิตนี้ให้เข้าถูกทาง" ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมาแล้ว "จิตนี้ยังจะเชื่องง่าย ฉลาดเร็วมีปัญญา" พาเอากายที่ประพฤติเหลวไหลอยู่แล้วให้กลับดีได้ .. "

"มรรควิถี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://tesray.com/pathway    DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5389 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย