"นรกบุคคล" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    12 ก.พ. 2564

.
 "นรกบุคคล"

" .. การเกิดมาเป็นคนก็เป็นนรกอันหนึ่ง ท่านว่าเป็น "นรกบุคคล" คือว่า "เกิดมาก็มีทุกข์เป็นของแต่ละบุคคล" ทุกข์ในความเกิดนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า "ชาติความเกิดเป็นทุกข์" ต้องกำหนดให้เห็นด้วยสติปัญญาของตัวเอง ไม่ใช่ผู้อื่น

เทศน์สั่งสอนแล้วก็เชื่อตามไปทีเดียว "เราไม่เห็นแจ้งเห็นจริงในความเกิดนั้น" ก็เข้าใจว่าเป็นความสุข แท้ที่จริงไม่เป็นความสุข .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

12 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย