"ละชั่ว เพื่อเราคนเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

"ละชั่ว เพื่อเราคนเดียว"

" .. ละชั่ว ไม่ได้ละเพื่อคนอื่น "ละเพื่อตัวของเราคนเดียว" ความชั่วมีหลายด้านหลายทาง แต่มันก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละ "เกิดจากตัวของเรา มีที่ตัวของเรา" ปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เอง เช่น "เราทำชั่วโดยการลักขโมย ฉ้อโกงหรือคิดอิจฉาริษยา ประหัตประหารคนโน้น" อยากฆ่าอยากตีคนนี้ นี่เป็นความชั่ว

คนที่ไม่รู้จักความชั่ว "เมื่อได้ประหัตประหารคนอื่น สำคัญว่าเป็นของดี ถือว่าตนมีอำนาจอิทธิพลเหนือคนหรือเหนือสัตว์อื่น ๆ อันนี้เรียกว่าไม่รู้จักของดีของชั่ว" ผู้นั้นยากที่จะละความชั่วได้ เพราะเห็นของชั่วกลับเป็นของดี .. "

"เพียรละความชั่ว"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13603   

5,392


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย