"ให้มีสัจจะอธิษฐาน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    15 พ.ย. 2561


 "ให้มีสัจจะอธิษฐาน"

" .. "ความดีทั้งหลายนั้น อยู่ที่ตัวบุคคลประพฤติดี มีการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดี ความดีทั้งหลายรวมอยู่ที่จิตเจตนาดีมุ่งอยู่ในทางดีเสมอ" ไม่ว่าความดีนั้น ๆ จะเป็นเรื่องภายนอกก็ตาม ดีภายในก็ตาม สำเร็จขึ้นจากดวงใที่มีความมุ่งดีอยู่เสมอทั้งนั้น

"ถ้าจิตเจตนาอันนี้ไม่ดีมาแต่อดีต ก็ให้ตั้งจิตเจตนาเสียใหม่ให้เจตนานี้ดีตลอดไปและให้คอยระวังอยู่เสมอ" เวลาตั้งจิตเจตนาดีอยู่นั้นเอง มักจะมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะ ๆ

"ผู้สร้างความดีทั้งหลาย ให้มีสัจจะอธิษฐานตั้งใจให้เต็มบริบูรณ์" ไม่ให้หลงลืม ถ้าหากมีอุปสรรคใด ๆ มาขัดข้อง ก็ให้เตือนจิตที่มุ่งทำดีนั้น "เราจะเอาชีวิตนี้แหละบูชาความดี เราจะประพฤติดีต่อไปจนถึงวันตายเป็นที่สุด" .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับบที่ ๑๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

15 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย