"ความสงบของปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "ความสงบของปัญญา"

" .. ความสงบของปัญญานั้น "เมื่อจิตสงบแล้ว ไม่กลัวรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและไม่กลัวธรรมารมณ์" ไม่กลัว "กระทบมันเดี๋ยวนี้ รู้มันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ ทิ้งมันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ วางมันเดี๋ยวนี้" เรื่องสงบของปัญญาเป็นอย่างนี้ .. "

"กว่าจะเป็นสมณะ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย