"เรื่องจิตกับทุกข์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    10 ธ.ค. 2562

.
 "เรื่องจิตกับทุกข์"

" .. จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยพอเราจะมองข้ามไป แต่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก "เรื่องภพเรื่องชาติ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องทุกข์เรื่องทรมานทั้งหลาย ถ้าไม่ใช่เรื่องของจิตจะเป็นเรื่องอะไร" จะมีมาจากที่ไหน ถ้าไม่ใช่จิตเป็นสาเหตุก่อเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาให้ปรากฏแก่ตัวเรา

เมื่อเป็นเช่นนั้น "จิตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย" ถ้าเห็นทุกข์ไม่เป็นของสำคัญ เวลาทุกข์มาถูกต้องตัวเราก็อย่าแสดงอาการทุรนทุราย เพราะทุกข์ไม่สำคัญถึงกับจะทำเราให้ทุรนทุราย หรือหวั่นไหวไปตาม

แต่ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะว่า "ทุกข์เป็นของสำคัญ ทุกข์มีสาเหตุเป็นมาจากไหน ถ้าไม่ใช่เป็นมาจากจิต" ที่ไม่รู้เท่าถึงการณ์กับตัวเอง .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1746&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

10 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย