"๒๙ สติเป็นพี่เลี้ยง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    20 เม.ย. 2561

.
 "๒๙ สติเป็นพี่เลี้ยง"

" .. ตั้งใจว่า "จิตเรามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมัน แต่เอาสติคอยดูอยู่เสมอ สติท่านเปรียบประดุจประหนึ่งว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็ก ๆ" ที่มันจะคลานไปไหนหรือเดินไปไหน ตาของเราคอยจับอยู่เสมอ

ฉันใดก็ดี "จิตเรามันจะคิดไปในอารมณ์อะไร สติก็คอยควบคุมอยู่เสมอ" แล้วก็หน่วงเหนี่ยวเอามาเข้าสู่ในกายของเรา "แล้วก็มาค้นหาในเบญจขันธ์" คือร่างกายนี้แหละ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

20 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย