ตั้งใจดีก็ดีไป ถ้าละเลยก็ตกต่ำไป : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร  

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่การภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลๆไป ใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตน เป็นคนดีไป ถ้าใจไม่สงบระงับ ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมจิตใจ จิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไป สูงขึ้นไม่ค่อยจะได้ เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ ระลึกอยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม วันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมา ไม่มองเห็นซึ่งภัยอันตราย คือ ความตายนั้น ท่านก็ให้นึกให้เจริญ เตือนใจว่า ชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดคัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือสุข สงบ เยือกเย็น
สิงหาคม, ๒๕๕๖. หน้า ๓๔


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• พระราชาผู้รู้เสียงสัตว์ ( ขุรปุตตชาดก )

• ๑๖.ปางจงกรมแก้ว

• "พุทโธ ที่พึ่งที่เกาะยึด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• รูปขันธ์เป็นมารอย่างนี้ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย