"โลกุตรปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรัสี)

 วิริยะ12    1 ก.พ. 2562

 "โลกุตรปัญญา"

" .. "โลกุตรปัญญานั้น มีเฉพาะท่านผู้ฝึกหัดอบรมจิต" ผู้รู้นั่นแหละ ผู้ไปรู้ไปคิดไปนึกนั่นแหละ "เอาสติไปควบคุมจิตตรงนั้นแหละ" ให้อยู่ในบังคับของสติรู้สิ่งทั้งปวงหมด ให้อยู่ในบังคับคือ "บังคับให้รู้ก็ได้ บังคับไม่ให้รู้ก็ได้" ที่มันคิดมันนึกมันปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างนั้นรู้เท่ารู้เรื่องของมัน ฝึกฝนอบรมให้มันอยู่ในขอบเขตในบังคับ

"การฝึกหัดปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ มีฝึกหัดจิตอันเดียวเท่านั้น" อันอื่นนอกนี้ไม่มีอะไรทั้งหมด จะเป็นอย่างไร อบรมอย่างไร "ก็ต้องอบรมจิต ครั้นปรารภจิตอบรมจิต จึงจะอบรมจิตให้อยู่ในสติได้" เมื่ออบรมไป "โดยมีข้อบังคับจํากัดด้วยไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" มันรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ทั้งปวงมันมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในตัว .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรัสี 
http://tesray.com/afterhours-24DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย