ทั้งอารมณ์ดีและชั่วต่างก็เป็นของร้อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    28 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายนี่ถ้าจิตไม่ยึดถือไม่ส่งเสริมแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้เลย มันดับไปเท่านั้นเองน่ะ
ไอ้ฤทธิ์เดชของอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆนั้นทุกคนนั้นต้องพิจารณาให้รู้..เป็นของร้อนนะ
อารมณ์ดีหมายความว่าอารมณ์ที่น่าให้ยินดี ให้น่าพอใจ ให้น่ากำหนัด
อันหมู่นี้นะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลย เมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันก็เผาใจร้อน
ไม่ใช่มีแต่อารมณ์ชั่วอย่างเดียวนะทำจิตให้เร่าร้อนน่ะ อารมณ์ดีก็ทำจิตให้เร่าร้อนเหมือนกัน

แต่ถ้าหากว่าจิตมันละอารมณ์อันชั่วร้ายได้แล้ว มาสงบจิตลงไปเป็นหนึ่ง
แล้วเกิดความเอิบอิ่มใจเพราะความสงบจิตอันนั้น
อันนี้เรียกว่าเป็น “ปีติในธรรม” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธมฺม ปีติ สุขํ เสติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา”
ผู้มีปีติอยู่ในธรรมย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ย่อมมีความสุขเป็นผล อย่างนี้แหละ..
แสดงว่า ผู้ทำใจสงบแล้วเกิดปีติ เป็นอย่างนี้แหละเมื่อข่มปีติอันนั้นไว้ได้
ไม่ปล่อยใจให้หวั่นไหวไปตามปีติอันนั้นนะจิตมันก็รวมลง สงบลงได้
ก็มีความสุขความสบาย ไม่มีความกังวลอะไร ในอดีตอนาคต    DT017019

จำปาพร

28 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย