"ผู้ขาดสติย่อมทำลายตัวเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้ขาดสติย่อมทำลายตัวเอง"

" .. ทุกคนต้องประสบความพลัดพรากจากเป็นและจากตายเป็นธรรมดา "จึงควรพิจารณาไตรลักษณ์กันไว้เสมอ ให้เป็นพื้นของจิตใจ เป็นพื้นฐานสำคัญของวิธีแก้ทุกข์ทั้งปวง" แล้วจะใช้วิธีคิดอื่น ๆ อีกมาประกอบเพื่อช่วยคลายทุกข์เป็นบางกรณีก็ได้ "แล้วแต่ว่าคิดเช่นใดได้ผลแก่กรณีใด" ช่วยให้คลายทุกข์ได้ในกรณีใด

เป็นต้นว่า "ในกรณีที่ผู้พลัดพรากจากเป็น" เป็นผู้ขาดเมตตาต่อเรา ไม่เห็นใจไม่ปราณีสงสาร "แม้ว่าเราจะต้องเป็นทุกข์เพราะเขาเพียงใด" เช่นนี้ นอกจากจะพิจารณาไตรลักษณ์ให้เป็นพื้นของใจแล้ว ก็อาจคิดประกอบไปด้วยได้ว่า "เมื่อเขาเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์ ต้องพลัดพรากจากกันไปเสีย ความทุกข์ของเราก็จะสิ้นสุด" .. "

"การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่"
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797&start=15

5,426จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย