มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น

 ลูกโป่ง    9 ก.ค. 2555

มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น
ทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเอง
เอาชนะกิเลสตัวเอง
ทำอย่างไร...ความโลภมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไร...ความโกรธมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไรความหลงมัน...จึงจะเบาบางลงไป
นี่คือ...หน้าที่ของเราโดยตรง


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จ.เลย    


ที่มา : fb ณัชชา จิตต์จารึก

DT0329

ลูกโป่ง

9 ก.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย