"หยุดก่อเวร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    13 ก.ค. 2564

.
 "หยุดก่อเวร"

" .. การหาความสุขให้ตนเอง โดยทำผู้อื่นให้เกิดทุกข์ "เป็นการก่อเวรให้แก่ตนเอง" ไม่ช้าก็เร็วเวรต้องเกิดผล เมื่อนั้นจะไม่พ้นชีวิตที่ทุกข์ร้อน แสนสาหัสเพียงใดก็สุดแต่ได้สร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นเพียงใด โดยมุ่งความสุขให้เกิดแก่ตน

ถ้าเคารพคำของพระพุทธองค์ "ทุกคนที่กำลังหาความสุขให้ตน โดยสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่น" จงได้คิด จงเลิกละการก่อเวรให้แก่ชีวิตตนเสียให้ได้

"หยุดการหาความสุขให้ตนเอง ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น" หยุดเสียให้ได้ สอนตนเองอย่าให้หลงติดกับความคิดผิดอย่างยิ่งชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะยืนยาวเป็นร้อยปีพันปี ไม่กี่ปีก็จะต้องพากันตายหมดแล้ว .."

"แสงส่องใจ" ส.ค.ส. ๒๕๕๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=19872   DT014902

วิริยะ12

13 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย