"การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    19 พ.ย. 2564

.
 "การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข"

" .. พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า "สุโฃ ปุญญัสสะ อุจจะโย" การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข ตามพุทธภาษิตนี้ "แสดงว่า คนเราจะมีความสุขได้ใน ขั้นใด ๆ ก็ดี อาศัยบุญกุศลแท้ ๆ" บางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ

"บางคนก็ไม่เชื่อบุญด้วยชํ้าไป" บุญแต่งกับสภาพร่างกาย นี้ให้มาบริบูรณ์ครบถ้วนแล้ว "บางคนเข้าใจผิดว่า มันเกิดตามธรรมชาติของมันรูปร่างกายอันนี้น่ะ" หาใช่บุญทำกรรมแต่งอะไร บางคนเห็นไปอย่างนี้ก็มี "ผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญแหละ"

เพราะไม่เชื่อว่าบุญนี้จะมาแต่งกับสภาพร่างกายให้เป็นอย่างนั้น ผู้มีความเห็นเช่นนั้น ก็แสดงว่าไม่เชื่อ "ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้" ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "การสั่งสมบุญเท่านั้น จะนำมาซึ่งความสุข" .. "

ธรรมโอาท "ทวนกระแสจิต"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) DT014902

วิริยะ12

19 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5162 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย