อย่าติดความสุขชั่วคราวเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    27 ก.ค. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ชีวิตนี้นะ อย่าไปหลงความสุขชั่วคราว อย่าไปติดความสุขชั่วคราวนี้แล้วจะไม่ได้พบ "ความสุขอันไพบูลย์" เลย
ผู้ใดติดความสุขชั่วคราว "ติดในการกิน" ไม่ได้กินอาหารอันอร่อย ไม่ได้ฆ่าสัตว์มาทำอาหารกินไม่อร่อย
นั่นเรียกว่า ติดในการกิน อันเป็นเหตุให้ทำบาป

"ติดในการนอน" ได้นอนมากถือว่าดี ร่างกายจะได้สมบูรณ์ว่า ถ้านอนน้อยนี่
กลัวร่างกายจะซูบผอม..ไม่ได้ต้องนอนให้มากๆ นี่เรียกว่า ติดในการนอน
ไม่แบ่งเวลาประกอบความเพียรทางจิตใจเลย เรียกว่าติดความสุขในการนอน
ก็เลยไมได้ฝึกฝนอบรมจิตใจ ไม่ได้ชำระกิเลสออกจากจิตใจ..

นี่ลองสังเกตดู ผู้ติดแต่ความสุขชั่วคราวมันมีโทษเพียงไหน ติดในความสนุกสนาน
ในมหรสพคบงัน ในการพนันขันต่อ ติดในการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีน
หมู่นี้มันล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญกุศลฝึกฝนอบรมตนทั้งนั้นเลย ลองคิดดูให้ดี

คนเหล่าใดเป็นผู้ติดความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานี้แล้วไม่ค่อยสนใจกับวัดวาศาสนาหรอก
หาเงินหาทองได้มามากๆแล้วก็มักจะใช้จ่ายไปในแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราว
บางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังไม่จุใจ ไปหาชมเชยหญิงอื่นซึ่งตนรักตนชอบใจ
อย่างนั้นแล้วไม่ทุ่มเงินไปให้เขามากๆเขาจะไปยินยอมยังไงตนเป็นผู้มีเมียอยู่แล้ว
ก็อย่างนี้แหละ สาเหตุที่เศรษฐีจะลงตกยากตกทุกข์ตกยากนะมันก็เป็นเช่นนี้เองแหละ    DT017019

จำปาพร

27 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย