"กิเลสเกิดจากจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    18 พ.ย. 2560


 "กิเลสเกิดจากจิต"

" .. พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว "กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง"

"เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแล้ว สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

18 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย