"อยู่กับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    14 ก.ค. 2561

 "อยู่กับความเพียร"

" .. "อยู่ที่ไหนขอให้มีความเพียร" คือสติติดแนบ ๆ จากนั้นก็เข้าองค์ภาวนา ใครภาวนาจุดใด "เริ่มต้นคำบริกรรมใดติดแนบ ๆ ให้สติติดกับนั้น" จิตเราจะตั้งรากฐานได้ไม่สงสัย

"ธรรมพระพุทธเจ้าสอนลงเรื่องสติ" เช่นอย่างคำบริกรรม "ก็ให้สติติดกับคำบริกรรม" ติดแนบดีเท่าไร ๆ ยิ่งเสริมฐานของจิตเราขึ้นเรื่อย ๆ "ถ้าสติขาดไม่เป็นท่านะ ใครอย่าเอาอะไรมาอวด" ถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้น

"ขอให้ประกอบความพากเพียรด้วยความมีสติ" ความสำรวมระวังก็ไปจากสติทั้งนั้นไม่ได้ไปจากที่ไหน "ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3131&CatID=2DT014902

วิริยะ12

14 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4943 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย