"ขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเอง"

" .. อย่างเรา "นับว่าเป็นวาสนาบารมี เกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วย" เรายังมีร่องรอยมีช่องทาง มีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้า ที่จะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไป

จนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้ "เพราะการประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระองค์" ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้ว มนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธและนักปฏิบัติ เป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนอยู่มากมาย

"เพราะมีหวังทั้งปัจจุบัน" แม้สกลกายความเป็นอยู่ ต้องได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่ว ๆ ไป "แต่ภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่คุณธรรม" ไม่ได้เอายาพิษเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาภายในจิตใจ

"เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรม" เนื่องจากไม่สนใจในธรรม สิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้อง สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟ นี่ .. จึงว่าได้เปรียบมากมาย

"ขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเอง" เราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เรียกว่ามอบกับธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=984&CatID=3

5,439


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย