"อานิสงส์ ความไม่เบียดเบียน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    10 ต.ค. 2566

.
 "อานิสงส์ ความไม่เบียดเบียน"

" .. พยายามรักษาเจตนาในใจของตนไว้เสมอว่า "ไม่ให้มีเจตนาคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลย" เมื่อบุคคลได้มาบำเพ็ญทานการกุศล "พร้อมด้วยการวิรัติละเว้นจากบาปโทษมลทิน" ต่าง ๆ ดังกล่าวมา

เช่นนี้แล้ว "ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า" ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้มากไปด้วยบริษัท บริวาร มิตร ญาติ สหาย "ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูเลย"

เพราะว่า "เป็นผู้มีใจคอกว้างขวาง ไม่ตระหนี่ในสมบัติข้าวของที่ได้มา แบ่งส้น ปันส่วนให้คนยากคนจนไป" เพราะฉะนั้น "มันจึงไม่มีใครคิดอิจฉา เบียดเบียนเลย ก็ย่อมอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย" อันนี้เป็น อานิสงส์ในปัจจุบันซึ่งมองเห็นได้ชัด ๆ

เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อม "บันเทิงในสวรรค์ ย่อมได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ทำมาไว้ในชาตินี้" โดย ไม่ต้องได้ทำไร่ไถนา ไม่ได้ทำการค้าขาย เหมือนอย่างมนุษย์โลกอันนี้ "บุญกุศลหากเนรมิตสมบัติพัสสถานต่าง ๆ ให้ตามต้องการ" .. "

"โอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญ"
"พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

10 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย