"พระอรหันต์ไมมีบาปไมมีบุญ" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "พระอรหันต์ไมมีบาปไมมีบุญ"

" .. ที่กล่าวว่า "พระอรหันต์ไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นเป็นของจริงแท้" เพราะเหตุว่า "พระอรหันต์นั้นสร้างบุญเต็มแล้ว จะเอาบุญไปเทใส่จิตใจขององค์ท่านก็ไหลทิ้งเพราะเต็มแล้ว" จะเอาบาปไปใส่ใจอีกก็ไม่มีที่ใส่เพราะบุญเต็มก่อนแล้วและองค์ท่านก็เว้นบาปพอแล้ว .. "

"ข้อคิดธรรม"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
    

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย