"โลกธรรมส่วนเสีย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    13 ส.ค. 2564

.
 "โลกธรรมส่วนเสีย"

" .. แม้เมื่อประสบโลกธรรมส่วนที่เสีย คือ ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ "ก็ใช้ความเสื่อมเหล่านี้มาบำเพ็ญบารมีได้ โดยมีขัติ คือ ความอดทน" .. "

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

13 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย