"ศาสนาพิธี ทำให้พุทธศาสนาตั้งมั่น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    26 ม.ค. 2564

.
 "ศาสนาพิธี ทำให้พุทธศาสนาตั้งมั่น"

" .. "ศาสนาตั้งมั่นอยู่มาได้จนบัดนี้" ก็เพราะพิธีต่าง ๆ นี้ ทั้งนั้น "บางคนก็สร้าง อุโบสถ-ศาลา-กุฏิ ถวายอุทิศให้แก่ผู้ตาย" วัดจึงเป็นวัดมาได้เท่าทุกวันนี้

"ตนไม้ถ้ายังเหลือแต่แก่น ก็จะอยู่ได้ไม่นาน" ต้องมีเปลือก กระพี้ ห่อหุ้มบำรุงแก่นไว้ จึงไม่ตาย "พุทธศาสนาก็ฉันนั้น เหมือนกัน ต้องอาศัยศาสนาพิธีเหล่านี้แหละช่วยบำรุง ห่อหุ้มไว้" จึงยืนนานมาถึงวันนี้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4803 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย