"พระพุทโธ มีค่าประมาณมิได้" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    23 พ.ค. 2561


 "พระพุทโธ มีค่าประมาณมิได้"

" .. คนไร้สติก็จะกลับมีสติได้ในทันทีที่อัญเชิญ "พระพุทโธเข้าสู่จิตใจ" พระพุทโธมีค่าหาประมาณมิได้ หาที่เปรียบเสมอมิได้ สมบัติพัสถานแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามีค่ามหาศาลเพียงใด "ก็เปรียบมิได้กับค่าของพระพุทโธ"

ไม่อยากตกอยู่ใต้อำนาจของกรรมร้ายแรงที่น่าสะพรึงกลัวเหนือความน่าสะพรึงกลัวบรรดามี "ก็อัญเชิญพระพุทธไว้ในจิตใจ" ไว้ในความคิด "นั่นก็คือให้ระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดา ด้วยการนึกถึงพระพุทโธ พระพุทธ พระพุทโธ" ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ" .. "

"แสงส่องใจ วิสาขบูชา" ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

23 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย