"บุญในพุทธศาสนา หมดไม่เป็น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 ก.ค. 2566

.
 "บุญในพุทธศาสนา หมดไม่เป็น"

" .. ทำบุญให้แก่ผู้มีพระคุณที่ตายไปแล้วนี้ "จงทำด้วยของบริสุทธิ์ อย่าไปฆ่าเป็ด ไก่ ฆ่าวัว ฆ่าควายมาทำ" จะบาปหนักเข้าไปอีก ทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยใจผ่องใสบริสุทธิ์

เป็นต้นว่า ตักบาตรถวายอาหารพระสงฆ์ บุญก็มากเอง "บุญมิใช่เกิดเพราะไทยทานมาก ๆ แต่เกิดขึ้นจากใจเลื่อมใสศรัทธาต่างหาก" เปรียบเหมือนเทียนที่เรามีอยู่แล้วไปขอต่อจากคนอื่น เทียนของคนอื่นก็ไม่ดับ ของเราก็ได้ไฟสว่างมา

"เหตุนั้นบุญในพุทธศาสนาจึงหมดไม่เป็น" คนมากี่ร้อย กี่พันเอาหัวใจของตนมาตักตวงเอาบุญในพุทธศาสนานี้ ก็ไม่มีหมดบุญยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิม "ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสแล้ว วัตถุทานมีน้อยก็กลายเป็นของมากเอง" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  DT014902

วิริยะ12

14 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย