"พุทธะเกิดที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    6 ก.พ. 2562


 "พุทธะเกิดที่ใจ"

" .. แท้ที่จริง "พุทธะก็เกิดที่ใจเกิดจากใจ" เพราะการปฏิบัติบำบัดเรื่องต่าง ๆ ออกจากใจ ทำให้ผ่องใสสะอาด ชำระให้หมดจดจากใจ

เหตุนั้น "ใจจึงเป็นของสำคัญที่สุด ถ้าปฏิบัติเข้าถึงใจเมื่อไรจึงจะเห็นใจเมื่อนั้น เป็นพุทธะเมื่อนั้น" ถ้าไม่ถึงใจแล้วยังไม่ถึงพุทธะหรอก เอาละ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-57   DT014902

วิริยะ12

6 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย