"สมาธิ เป็นเหตุของปัญญาวิปัสสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    17 ก.ค. 2561


 "สมาธิ เป็นเหตุของปัญญาวิปัสสนา"

" .. เมื่อเราเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้ว อาจจะสงสัยว่า มันจะได้ผลที่ตรงไหน มันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหน เพราะท่านตรัสว่า "สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสสนา"

"สมาธิที่ถูกต้องเมื่อเจริญแล้ว มันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะ" ในเมื่อตาเห็นรูปก็ดี หูฟังเสียงก็ดี จมูกดมกลิ่นก็ดี ลิ้นลิ้มรสก็ดี กายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์เกิดกับจิตก็ดี อิริยาบถยืนก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี "จิตก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์ แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงของธรรมะ" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

17 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย