ตัวเองผิดไม่เคยรู้ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    1 เม.ย. 2558คนเราเมื่อใจกิเลสมันเกิดขึ้น กิเลสตัณหามันเกิดขึ้น
แม้ตัวเองผิดพลาดก็ตาม คนอื่นผิดพลาดก็ตาม
มักจะมองไม่เห็นความผิดของตัวเอง

มองเห็นว่า คนโน้นผิดอย่างนี้ ทำไม่ถูกไม่ต้อง
แต่ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้อง..ไม่รู้
ตนเองพูดผิด..ไม่รู้
ตนเองคิดผิด..ไม่รู้
ตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ..ไม่รู้ทั้งนั้น
นี่คือว่า ขาดปัญญาภาวนา

แล้วก็อยากได้ปัญญา อยากได้วิชชาความรู้..
ความรู้มันมาจากไหน ความรู้มันมาจากจิต
เมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนา น้อมรำลึกอยู่ในทาน ในศีล ในภาวนา
แม้สิ่งใดเราไม่ได้ทำก็ให้นึกให้ได้ เจริญให้ได้
ให้มันเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไว้

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่DT017019

จำปาพร

1 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5186 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย