"สงบจิต สงบกิเลส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    26 ก.พ. 2561

.
 "สงบจิต สงบกิเลส"

" .. ที่ว่า "เราทำสงบหรือสมาธินี้ มันสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลสหรอก" เรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉย ๆ "เหมือนกับหินทับหญ้า" หญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับ อีก ๓-๔ วันเรามายกหินออก หญ้ามันก็เกิดขึ้นอีก

แปลว่า "หญ้ามันยังไม่ตาย คือมันระงับเฉย ๆ เช่นเดียวกับนั่งสมาธิ มันสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลส" นี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอน

ฉะนั้น "การที่สงบนี้เราจะต้องพิจารณา สมาธิก็สงบแบบหนึ่ง แบบหินทับหญ้า" หลายวันไปยกหินออกจากหญ้า หญ้าก็เกิดขึ้นอีก "นี่สงบชั่วคราว"

"สงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออก" ทิ้งมันไว้อย่างนั้น ทับมันไว้ ไม่ยกหินออก หญ้ามันเกิดไม่ได้ "นี่เรียกว่าสงบแท้ สงบกิเลสแน่นนอน นี่เรียกว่าปัญญา" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

26 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย