ผู้มีบารมีแก่กว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    29 เม.ย. 2558


โดยเฉพาะพวกเราที่ได้มาประพฤติธรรมกันอยู่ในวัดวาอาราม
จะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดี เป็นอุบาสก อุบาสิกาก็ดี
อันนี้ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้นำ" เป็นผู้นำหมู่เพราะว่าเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า
ได้สละสมบัติข้าวของเงินทอง ความผูกพันต่างๆ ในการครองเรือน
มาประพฤติพรตพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
เรียกว่าเป็นผู้มาพยายาม "เพียรละชั่ว ทำดี"
ให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย
นี่นับว่าเป็นผู้สำคัญนะเพราะผู้ที่มี "อินทรีย์บารมี" แก่กล้า
จึงสามารถประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้
ถ้าหากว่าอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าแล้วทำไม่ได้ เป็นอย่างนั้น

เมื่อเราได้เข้าใจกันอย่างนี้แล้วต่างก็สำรวมกาย วาจา ใจของตน
ให้ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัตรปฏิบัติด้วยดี
ทำใจของตนให้เป็นกลาง วางใจให้เป็นหนึ่ง
อย่าให้มันเอียงไปข้างโน้นข้างนี้
ก็จะเป็นเครื่องจูงใจของผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้น
ให้เต็มใจมาประพฤติปฏิบัติตามกันไป

เพราะคนเรานั้นมันชอบความดี
ถ้าเห็นคนอื่นทำดีเห็นเป็นตัวอย่างเข้าแล้ว
มันก็ชอบที่อยากจะทำตามสำหรับผู้ที่ไม่ "หนา" เกินไปนะ
แต่สำหรับผู้ที่หนาเกินไปแล้วอย่างนี้
ถ้าเห็นคนอื่นทำดี..ไม่ชอบก็มี
หาทางกีดกันก็มี อย่างนี้แหละ

ถ้าคนเป็นผู้ที่มีอินทรีย์บารมีอยู่บ้างนี่
เห็นคนอื่นทำดีเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะทดลองดูบ้าง
แล้วก็จึงได้หันหน้าเข้ามาร่วมประชุม
ทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถ
เมื่อนานไปอินทรีย์ก็ค่อยแก่กล้าขึ้นไป
เรื่องอย่างนี้มันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลเลยทีเดียวน่ะ

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายDT017019

จำปาพร

29 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย