"ละวางอารมณ์"( หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    5 ม.ค. 2565

.
 "ละวางอารมณ์"

" .. ให้ญาติโยมทุกคน "ตั้งสติ คือความระลึกได้" ระลึกดูสิว่า อารมณ์ที่มาเข้ามาทางตา ทางหูนั้น เป็นอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ "ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เราก็วางมันเสีย"

ส่วนใด "ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีที่ใจของเราชอบ ท่านก็บอกให้เราละ เราวาง" มีความพากเพียร กระทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิ คือแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

5 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4798 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย