"ภาวนาพุทโธดีอย่างไร" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    28 พ.ค. 2561

 "ภาวนาพุทโธดีอย่างไร"

" .. เหตุนั้นจึงว่า "สพฺพุทฺธานุภาเวน อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ย่อมกำจัดเวรภัยได้จริง" เมื่อใครหมั่นมาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ เช่น "พุทโธ ๆ " อยู่เสมอแล้ว ผู้นั้นจะมีเวรภัยได้อย่างไร

"ไปอยู่กับคน ๆ ก็ต้องรัก อยู่กับผี ๆ ก็ไม่เกลียด อยู่กับเทวดา ๆ ก็ชอบจะอยู่ที่ไหน ๆ เขาก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้" การภาวนา "พุทโธ ๆ" ย่อมมีอานิสงส์ดีอย่างนี้ .. "

"ร้อยรส บทพระธรรม"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 DT014902

วิริยะ12

28 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5240 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย