"บาปมีแท้ บุญมีแท้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    31 ต.ค. 2564

.
 "บาปมีแท้ บุญมีแท้"

" .. "บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี เปรตผีประเภทต่าง ๆ มี" พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกหมดแล้วจึงมาสอนโลกไม่ผิด ไม่เหมือนคนตาบอดหูหนวกรู้ลูบ ๆ คลำ ๆ ผิดตลอด ตกเหวตกบ่อไปคนตาบอด คนตาดีไปจะไม่ตก "ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะ" เราพวกตาบอดหูหนวกให้ฟังเสียงคนตาดีหูดีคือพระพุทธเจ้า

"บาปมีมีแท้ บุญมีมีแท้" สวรรค์-นิพพานมี มีโดยแท้ทุกอย่างที่สอนไว้แล้วด้วยความหูแจ้งตาสว่าง ไม่ใช่มีแบบลูบๆ คลำๆ กำดำกำขาวแล้วมาหลอกกัน แล้วไปเหยียบหัวธรรมทั้งหลาย เหยียบหัวพระพุทธเจ้าว่า บาป-บุญ-นรก-สวรรค์ไม่มี จะจมอีกนะ ให้พากันจำเอานะ

บทนี้เป็นบทสุดท้าย "จำให้ดี บาป-บุญมี นรก-สวรรค์มี" พระพุทธเจ้านิพพานไปเท่าไรคำสัตย์คำจริงที่สอนไว้แล้วไม่เคลื่อนคลาด จำเอานะ พอ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4957&CatID=0   DT014902

วิริยะ12

31 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย