"ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า"

" .. จงตั้งใจฝึกหัดจิตของตนให้เป็นสมาธิ "คือจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว คืออยู่ในคำว่า "พุทโธ" คำเดียวเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ "ก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า" เพราะสมัยปัจจุบันนี้ "สิ่งแวดล้อมทั้งหลายน้อมเอาใจของเราให้ออกห่างจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย