"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

"กมฺมุนา วตฺตตีโลโก" .. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

" .. "พระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้ง สำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมาย ว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนัก" เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่าง ๆ นานาที่ไม่เคยมีมาก่อน

"ทั้งมรสุมใหญ่ ทั้งน้ำไฟทำลาย ทั้งโจรร้ายเข่นฆ่า" ทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจ ทั้งความขาดแคลนทุกข์ยากทั่วไปทั้งแผ่นดิน "ความกตัญญูก็สิ้นสูญหมด ลูกหลานทรยศแม่พ่อ พี่ป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย ถึงทุบตีเข่นฆ่าทำทารุณกรรม ครูอาจารย์ก็ทำร้ายได้ทั้งร่ายกายและจิตใจศิษย์น้อย ๆ ทำชีวิตให้พลอยสิ้นสุด" จนถึงเกิดเป็นปัญหาว่า ..

- ทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้
- ทำไมความเดือนร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนัก
- ทำไมผู้คนจึงลำบากยากแค้นนัก ตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงนัก

"กมฺมุนา วตฺตตีโลโก" .. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม "นี่คือคำตอบ" .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926

5,457


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย